top of page

Blijf leren!

ONDERSTAANDE BRONNEN BRENGEN VEEL

KENNIS, INSPIRATIE EN BEVESTIGING.

 DOE ER JE VOORDEEL MEE!

9789462158092_front.jpg

Bob de Wit heeft een belangrijke aanvulling geschreven op zijn 'Society 4.0'. In dit nieuwe boek zoomt hij specifiek in op onze democratie. Het is nodig om de democratie opnieuw uit te vinden om het mede-eigenaarschap ervan directer in handen van ons - het volk - te leggen, en onze belangen en behoeften op kleine schaal (regionaal, lokaal) en op grote schaal (Europa, de wereld) beter te kunnen dienen.
Lezen, deze oproep tot herontwerpen!

"‘Democratie 4.0 biedt een frisse en gedegen kijk op de toekomst van onze democratie. Overtuigend onderbouwt Bob de Wit de noodzaak om onze democratie om te vormen en van onderop op te bouwen. Actueel en urgent."
- Bert Blase, burgemeester en voorzitter Code Oranje, beweging voor democratische vernieuwing

 

Tjeenk Overheid.jpg

'Groter Denken, Kleiner Doen' was een oproep om ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en positie te kiezen; om het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. De gevolgen van de coronacrisis maken die oproep nog urgenter. Als door een vergrootglas worden de zwakke plekken in het functioneren van de overheid scherper zichtbaar. Tegelijkertijd moet die overheid aan nieuwe eisen voldoen. Het coronavirus moet worden bestreden. De economie moet overeind worden gehouden. De sociale gevolgen moeten worden opgevangen. En toch stelt niemand de vraag of de overheid wel aan die eisen kan voldoen, en onder welke voorwaarden. Daarop probeert deze herziene en uitgebreide heruitgave van Groter denken, kleiner doen een antwoord te formuleren. Wij moeten anders over de overheid gaan denken.

91VFw-2FRgL.jpg

“Brand pleit voor een geweldloze revolutie en ziet de oplossing in de richting van sterke decentralisatie: een wereld van autonome, kleine gemeenschappen. Brand refereert in zijn boek aan bekende denkers als Naomi Klein, Noam Chomsky en Thomas Piketty. Hij brengt alles expres luchtig, maakt op hilarische wijze gehakt van marionetten en papieren tijgers en presenteert een visie voor een eerlijkere samenleving die leuk en uitnodigend is. Geen hapklare oplossingen, maar een lekker provocerend boek vol ‘food for thought’.”

boek-nooit-af-cover-new.jpg

“De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘béta-versies’ die zich permanent blijven  ontwikkelen en aanpassen.

‘Een zeer urgente ode aan het omarmen van risico en falen’, ‘helpt de angst voor de toekomst los te laten’ en ‘Een must-read voor iedere burger’, aldus enthousiaste lezers.

Om die drempel zo laag mogelijk te maken, is er nu op veler verzoek een handige superkorte hervertelling (Een Beetje Nooit Af) én stellen we ons hele boek gratis ter beschikking. Omdat inderdaad iedereen dit moet lezen, zodat we samen kunnen bouwen aan die nieuwe fundamenten.

Schermafdruk-2018-11-15-10.12.21.png

“Over de liefde wordt nog niet op heel veel plekken gesproken. Dat doen we hier in huis ook nog amper, en in dit essay dus wel. De titel laat daar ook geen misverstand over bestaan. Misschien zal het me lukken je mee te nemen in de redenering waarom ik ook de wereld en haar leiderschap wat meer liefde, aandacht voor elkaar en een goed gesprek gun.”

th.jpeg

Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten. Daar zijn onze problemen namelijk te complex voor.

Vooral een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak.

In dit vlammende betoog laat Eva Rovers zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

524x840.jpg

De basis van onze mooie democratie: een grondwet die begint met het woord ‘allen’, maar lang niet door ‘allen’ als zodanig beleefd wordt.

"Een boek over de grondwet dat je in één ruk uitleest? Bas en Olivier de Gaay Fortman flikken het: met deze Grondwetwijzer is de basis van onze democratie helder en boeiend leesvoer geworden voor alle Nederlanders"

550x828.jpg

'If there is one dominant myth about the world, one huge mistake we all make ... it is that we all go around assuming the world is much more of a planned place than it is.' From the industrial revolution and the rise of China, to urbanisation and the birth of bitcoin, Matt Ridley demolishes conventional assumptions that the great events and trends of our day are dictated by those on high. On the contrary, our most important achievements develop from the ground up. “We are taught that the world is a top-down place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.”

550x796.jpg

Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste stuurt onze aandacht. Dat levert een zeker voordeel op: het dwingt ons ons te concentreren, dat is bijvoorbeeld waarom we beter kunnen presteren als we een deadline (schaarste aan tijd) hebben. Maar er schuilt ook een gevaar in: schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt ons denkvermogen. In 'Schaarste' bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir een baanbrekend nieuw perspectief op menselijk gedrag.

765x1200.jpg

Het tempo waarmee onze samenleving tegenwoordig verandert, ligt hoog. Heel hoog zelfs. Dat vergt veel inventiviteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van ons allemaal: burgers, ambtenaren, politici, dienstverleners, ondernemers én de leiders van de toekomst. Trends als Big Data, 3D-printen, autonome auto’s, hernieuwbare energie en de snel veranderende demografische samenstelling van Nederland hebben nu al een enorme impact op hoe onze stad eruit ziet. Over pakweg tien jaar zullen deze factoren een nog grotere impact hebben. Zij zullen een onvoorziene uitwerking hebben op hoe we als burgers, collega’s, bestuurders en ondernemers met elkaar omgaan. En op hoe wij ons, steeds opnieuw, moeten verhouden tot het verval van bestaande- en het creëren van nieuwe werkgelegenheid, op huisvesting, transport en logistiek, en het thema (digitale) veiligheid. Wat betekent dit voor het leiderschap van nu en van de nabije de toekomst?

782x1200.jpg

Richard Tarnas is a Harvard-educated historian and professor of philosophy and psychology, and the author of the monumental 'The Passion of the Western Mind'. He is the founding director of the Philosophy, Cosmology, and Consciousness graduate studies program at the California Institute of Integral Studies, and also teaches on the faculty of Pacifica Graduate Institute.

A companion to 'The Passion of the Western Mind', this book seeks to demonstrate the existence of a consistent correlation between planetary movements and human history, tracing ancient and modern events while making predictions about the future.

Koorbazen-PROFIEL-1.jpg

Mini documentaire over 'Koorbazen'
Als het lukt ‘Structuurzoekers’ en ‘Pragmatici’ samen een nieuw mannenkoor te laten beginnen, kan het met ELK onderwerp!

45 minuten leerzaam materiaal  over het ontstaan van Hardkoor Mannenkoor/De Koorbazen!

Hier kan iedereen die iets wil laten groeien en bloeien heel veel van leren!

849x1200.jpg

Bevlogen werkt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en signaleren niet afdoende is. Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland. 
Niet alleen denken en praten; maar vooral ook DOEN. 

Alle inspirerende en leerzame boeken van professor Jan Rotmans, hoogleraar 'Transitiekunde’ aan de Erasmus Universiteit, waaronder 'Verandering van Tijdperk' en 'Omarm de Chaos':

759x1200.jpg

“Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw — van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst.”

541x840.jpg

We live in strange times. A machine plays the strategy game Go better than any human; upstarts like Apple and Google destroy industry stalwarts such as Nokia; ideas from the crowd are repeatedly more innovative than those from corporate research laboratories. Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson know what it takes to master this digital-powered shift: we must rethink the integration of minds and machines, of products and platforms, and of the core and the crowd. The balance now favors the second element of the pair, with massive implications for how we run our companies and live our lives. McAfee and Brynjolfsson deliver a penetrating analysis of a new world and a toolkit for thriving in it. For start-ups and established businesses or for anyone interested in the future, 'Machine, Platform, Crowd' is essential reading.

776x1200.jpg

In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw. 

771x1200.jpg

In dit boek worden de urgente en actuele problemen van onze tijd vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de befaamde natuurkundige David Bohm. Zij gaan met elkaar in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat. Samen onderzoeken ze de fundamentele oorzaak hiervan en wat wij daaraan kunnen doen. Diepgaand bespreken ze essentiële zaken als goed en kwaad, het denken en bewustzijn, en de wezenlijke aard van ons bestaan, vanuit zowel een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. Aan bod komen onder andere het verschil tussen het brein en de geest, de betekenis van sterven en de relatie van het individu tot de maatschappij. Uit een aantal revolutionaire inzichten die gedurende deze gesprekken naar voren komen, blijkt dat het achterlaten van ons idee van tijd nog wel eens een nieuw begin voor de mensheid zou kunnen inluiden.

279733.jpg

Onderzoek van Vivian Visser, promovenda bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

“Lager opgeleide burgers voelen zich ook te min om mee te doen of hebben een diepe afkeer van de overheid.”

“Sensitiviteitstrainingen voor overheidsmedewerkers bijvoorbeeld kunnen bewustzijn creëren van de verschillende sociaal-culturele belevingswerelden van burgers en de handelingsrepertoires die daarbij passen.”

547x840.jpg

Dit inspirerende boek van Charles Groenhuijsen gaat over optimisme. Hij noemt 100 ‘tipping points’: dingen die goed gaan in de wereld. Er is hoop. Echt waar! En dankzij optimisme, daadkracht en prachtige nieuwe technologieën kunnen we beter dan ooit de grote wereldproblemen (klimaat, ongelijkheid, terrorisme) te lijf gaan.

“De wereld is nog nooit zo gezond, vreedzaam en goed opgeleid geweest.” – Barack Obama

“Eindelijk een boek over het huidige tijdperk waarin wij het beter dan ooit hebben maar onze beste lofzang is ‘Ik heb niets te klagen’.” – Lulu Wang

850x1200.jpg

‘Groter Denken, Kleiner Doen’ gaat eigenlijk over dezelfde vraag en is ook echt de moeite waard. Zijn diagnose in een notendop:
De publieke sector is een bedrijf geworden. De overheid is een BV, geleid door bedrijfskundigen en economen. Uiteindelijk betekent dit het failliet van onze democratische rechtsorde.
“Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan volgens hem ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.”

550x785.jpg

“Liefde is de grootste kracht in het universum. Een kracht die bergen kan verzetten, die verwarmt en verbindt, die ons in volledige acceptatie omarmt en die de inspiratie en creativiteit laat stromen. Maar waarom is liefde dan vaak nog zo ver te zoeken in onze manier van organiseren? En zien we vaak ‘de liefde voor macht’ en niet ‘de macht van liefde’ aan het werk?”

543x840.jpg

Bill Sharpe introduces the 'Three Horizons' framework as a prompt for developing a 'future consciousness' - a rich and multi-faceted awareness of the future potential of the present moment - and explores how to put that awareness to work to create the futures we aspire to.'Three Horizons' is a simple and intuitive framework for thinking about the future. The framework explains how people often manage to disagree so violently about their visions of the future and how to achieve them - and it offers a practical way to begin constructive conversations about the future at home, in organisations and in society at large. 

Kate Raworth aangepast.jpg

Super interessante aflevering van VPRO's 'Tegenlicht' over 'Donut Economie' van Kate Raworth: "Haar interesse in de bestrijding van armoede versterkte haar ideeën dat een economie die uitsluitend groei nastreeft, niet meer past in de 21e eeuw. Met de titel van het rapport 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome uit 1972 in gedachten, ontwikkelde ze een revolutionair economisch model dat groei niet meer vanzelfsprekend maakt, maar uitgaat van de circulaire grenzen van een donut. 

unnamed_edited.jpg

Een waardevol en leerzaam gesprek van Jordan B. Peterson met de Australische ex-premier John Anderson en Dave Rubin over de kloof tussen mensen, instituten en de democratie.

Een heldere diagnose en ook wat medicijnen tegen ‘onvrede’, ‘onbehagen’ en ‘angst’ en de steeds groter wordende kloof. Wat er volgens hen nodig is: ‘de Moed om te Vertrouwen, vooral in jezelf’!

Het gesprek duurt zo’n anderhalf uur, maar wat een waardevolle investering!

523x840.jpg

‘Groter Denken, Kleiner Doen’ gaat eigenlijk over dezelfde vraag en is ook echt de moeite waard.

Zijn diagnose in een notendop:
De publieke sector is een bedrijf geworden.

De overheid is een BV, geleid door bedrijfskundigen

en economen. Uiteindelijk betekent dit het failliet

van onze democratische rechtsorde.
“Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan volgens hem ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.”

780x1200.jpg

Je kunt als bestuur, management of bevoegd gezag of beslismacht alleen maar ‘loslaten’ als je mensen vertrouwt!
Maar "de mens is een beest", zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens.
Maar wat als we het al die tijd mis hadden?


"Adembenemend, weids en revolutionair – De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst."

CitaatKelly01.jpg.webp

Much of what will happen in the next thirty years is inevitable, driven by technological trends that are already in motion. In this fascinating, provocative new book, Kevin Kelly provides an optimistic road map for the future, showing how the coming changes in our lives—from virtual reality in the home to an on-demand economy to artificial intelligence embedded in everything we manufacture—can be understood as the result of a few long-term, accelerating forces. Kelly both describes these deep trends—interacting, cognifying, flowing, screening, accessing, sharing, filtering, remixing, tracking, and questioning—and demonstrates how they overlap and are codependent on one another. These larger forces will completely revolutionize the way we buy, work, learn, and communicate with each other. .

751x1200.jpg

‘Society 4.0 – De acht belangrijke issues om een burger samenleving te bouwen’ is bedoeld als inspiratie voor mensen die een vitale en hoopvolle toekomst willen bouwen voor de komende generaties. In zijn visie op een andere en betere samenleving verkent Bob de Wit de mogelijkheden van nieuwe technologieën, onderzoekt hij “zwakke signalen”, en evalueert hij talloze nieuwe maatschappelijke initiatieven en toekomstvisies. Zal ons lot uiteindelijk in de handen van de ‘elite’ worden gelaten? Of zullen we de motivatie en moed tonen die nodig zijn om het beste van het mondiale en het lokale te combineren? Zo kunnen we en een Glocal-burgergemeenschap inrichten als basis voor een samenleving van de toekomst waarin optimisme centraal staat.

Wij-zijn-de-politiek.jpeg

Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten,’ zegt Denker des Vaderlands Daan Roovers. ‘Het wordt tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem.’ Hoe kunnen we meer betekenis geven aan onze gedeelde publieke sfeer? We maken gretig gebruik van onze vrijheid van meningsuiting, maar mag je eigenlijk alles zeggen? En laten we ons niet veel te makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen onze aandacht op, ten koste van de redelijke en de gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn. Daan Roovers pleit in Wij zijn de politiek voor een nieuw politiek bewustzijn en een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. 

525x840.jpg

Hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tom van der Meer in zijn pamflet 'Niet de Kiezer is gek': “Het zijn de politici zelf die zich een spiegel moeten voorhouden

Er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de gevestigde partijen.”

9789013122558-920x960.jpg.webp

‘Unboss’ van Lars Kolind en Jacob Better: Speciaal voor 'blauwe' systeemdenkers: “Bazen maken gebruik van macht, terwijl ‘unbossers’ zich beroepen op waarden. Bazen nemen besluiten en vaardigen orders uit, unbossers inspireren mensen om te denken, te beslissen en een gemeenschappelijk doel na te streven. Unbossers richten zich meer op effect dan op winst, hoewel ze uiteindelijk vaak meer verdiensten realiseren dan conventionele bazen. De toekomst behoort aan organisaties die een helder doel kunnen omschrijven en daar hun basismétier van kunnen maken!”

714x1200.jpg

‘Bescheiden vragen’ van Edgar H. Schein is een simpele en effectieve techniek om meer positieve relaties te bouwen, vooral tussen mensen met statusverschil. Een echte leider geeft mensen de ruimte zelf te denken door vragen te stellen, in plaats van aan te geven hoe het moet. Creëer een cultuur waarin misstanden aan de kaak gesteld worden, waarin bazen die het mis hebben tegengesproken worden, waarin ideeën vrij geopperd worden; waarin vragen vrijstaat. ‘Bescheiden vragen’ is een kleinood vol compassie en wijsheid voor wie aan positieve relaties wil bouwen.

550x836.jpg

In his bestselling book 'The End of Power', Moisés Naím examined power-diluting forces. In 'The Revenge of Power', Naím turns to the trends, conditions, technologies and behaviors that are contributing to the concentration of power, and to the clash between those forces that weaken power and those that strengthen it. He concentrates on the three “P”’s: populism, polarization, and post-truths. All of which are as old as time, but are combined by today’s autocrats to undermine democratic life in new and frightening ways. Power has not changed. But the way people go about gaining it and using it has been transformed.

maxresdefault.jpg

In deze video van 10 minuten 'Newsnight'

ben je getuige van hoe de Engelse komiek/acteur/revolutionair Russell Brand een complete transformatie teweeg brengt bij

de gerenommeerde politieke BBC

journalist  Jeremy Paxman.

Prachtig kenmerkend voor de ‘clash’

tussen de ‘oude' (systeem) wereld

en een 'nieuwe' wereld

die poogt geboren te worden...

DE-WILDE-DEERNE-SCENEFOTO-21-2_edited.jpg

Leer van ' De Wilde Deerne',

 een Zwolse stadsproductie.

Over hoe samen cultuur maken

een Nieuw ‘WIJ’ kan helpen creéren,

omdat culturele dingen doen, net als sporten,

heel inclusief en egaliserend werkt.

Het kan helpen individuele waarden, overtuigingen, (vermeende) belangen, leeftijden en ethnische verschillen te overstijgen.

Neem 45 minuten de tijd en leer

hoe samen cultuur maken

kan verbinden, in wijk, dorp of stad.

bottom of page